system-edukacji

System Edukacji w Wielkiej Brytanii - Szkolnictwo Wyższe w Anglii

System edukacji w Wielkiej Brytanii jest drugim najlepszym system szkolnictwa na świecie. Stawia się tu nacisk na praktykę zawodową, a nie tylko na teoretyczne nauczanie, dlatego studenci często pracują w grupach nad ambitnymi projektami, piszą ciekawe i kreatywne prace zaliczeniowe oraz podejmują inne działania, które uczą odważnego podejmowania strategii oraz decyzji w życiu zawodowym i prywatnym.

Studenci na brytyjskich uczelniach pracują również nad różnego rodzaju projektami, które zlecają im konkretne firmy, a później efekty ich pracy są wdrażane przez te przedsiębiorstwa.

Taka koncepcja szkolnictwa wyższego pozwala absolwentom uniwersytetów brytyjskich znaleźć pracę pod kątem swojego wykształcenia w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy. Są oni wysoko cenieni przez pracodawców na całym świecie.

Organizacja szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii:

  • Universities (Uniwersytety) – są zróżnicowane pod względem wielkości, misji oraz historii. Są instytucjami zarządzanymi autonomicznie, posiadającymi prawo do określania i przydzielania stopni naukowych.
  • Colleges (Koledże) i Institutions of Higher Education (Instytucje Edukacji Wyższej) – są to szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe i akademickie w ramach wąskich specjalizacji.

Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe:

Studia licencjackie (undergraduate) – w Anglii trwają 3 lata a w Szkocji 4 lata, po zakończeniu uzyskuje się dyplom, zwany Bachelor.

Bachelor of Arts – nadawany jest po ukończeniu studiów humanistycznych lub artystycznych.

Bachelor of Science – nadawany jest po ukończeniu studiów dotyczących nauk technicznychprzyrodniczych oraz ekonomicznych, kształcących w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym.

Bachelor of Education – nadawany jest absolwentom szkół pedagogicznych.

Bachelor of Engineering – nadawany jest absolwentom uczelni technicznych – jest to odpowiednik polskiego tytułu inżyniera.

Studia magisterskie (postgraduate) – trwają od 1 do 2 lat. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Master’s degree.

W zależności od kierunków studiów będzie to:

Master of Arts (MA) – nadawany na kierunkach humanistycznych i nauk społecznych

Master of Science (M.sc.) – nadawany na kierunkach dotyczących nauk technicznych,przyrodniczych oraz ekonomicznych, kształcących w zakresie praktycznym, stosowanym idoświadczalnym.

Master of Business Administration (MBA) – nadawany przez  uczelnie kształcące na kierunkach ekonomicznych i biznesowych.

Przyjęcie na studia licencjackie odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu rekrutacji UCAS, natomiast na studia magisterskie dostać się można bezpośrednio poprzez wybrane placówki edukacyjne.

Uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii są niezależnymi, autonomicznymi instytucjami, same regulują warunki rekrutacji oraz podejmują decyzje o przyjęciu kandydatów na studia.

O przyjęciu na studia wyższe decyduje:

– Świadectwo Dojrzałości, oceny minimum B,B,C (odpowiednik dwóch ocen dobrych i jednej oceny dostatecznej, w ubieganiu się o studia na kierunkach psychologicznych, są to znacznie wyższe wymagania, oceny minimum AAB lub ABB)

– Pozytywne przejście centralnego procesu rekrutacyjnego UCAS

– Kompetencje językowe np. (certyfikat IELTS, TOEFL, CPE), które dowodzą o znajomości języka na odpowiednim poziomie.

U kandydatów posiadających nową maturę zazwyczaj nie jest konieczne posiadanie certyfikatu językowego, jednak wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego musi plasować się na wysokim poziomie.

Czesne dla Polaków, jako członków Unii Europejskiej, wynosi tyle samo, co dla studentów brytyjskich. Kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej o opłatach za czesne

Masz pytania?

Zadaj naszym studentom z Anglii dowolne pytanie, a udzielimy Ci bezpłatnej pomocy jak i informacji najszybciej jak tylko będziemy mogli 🙂

lub użyj formularza poniżej:

Komentarze

Zobacz ranking i statystyki jednego z kilkuset uniwersytetów w Anglii