fbpx
x

Spojte sa s Edu4u

Sľubujeme, že vás nebudeme spamovať. Zdieľajte svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom vašej žiadosti.

Urobte prvý krok k svojej budúcnosti

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Bakalársky titul

  Bakalársky titul

  Bakalársky titul v Spojenom kráľovstve:

  • množstvo zaujímavých smerov a rôznych kurzov vedených odborníkmi v danej oblasti,

  • študijné odbory, po ktorých je na súčasnom trhu práce najväčší dopyt,

  • inovatívne vyučovanie odborníkmi, nielen teoretické, ale aj praktické,

  • vynikajúce vzťahy s akademickými profesormi,

  • stáž a odborná prax v najlepších uznávaných spoločnostiach,

  • zahraničné cesty,

  • lepší profesionálny štart – možnosť nájsť si v krátkom čase uspokojivú prácu.

  Bakalárske štúdium v Anglicku

  Približne 2/3 ľudí sa rozhodnú získať bakalársky titul v Spojenom kráľovstve, pretože jeho absolvovanie dáva veľké šance nájsť si vysnívanú prácu na medzinárodnom trhu. Obory ponúkané v rámci britských licencií sú ideálne prispôsobené súčasnému trhu Britské univerzity zaručujú veľmi dobrú úroveň vzdelávania, kladú dôraz na praktické zručnosti, nevyučujú len teóriu. Umožňujú vám zvládnuť cudzí jazyk a zlepšiť si odbornú kvalifikáciu, aby ste si po skončení štúdia našli lepšie zamestnanie.

  Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve v kocke


  Poďme študovať bakalársky titul vo Veľkej BritániiBakalársky titul je

  bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve
  ktoré možno použiť v minulosti 130 univerzít v celej krajine a mnohé vysoké školy. Trvajú 3-4 roky a umožňujú získať Bakalársky titul. Niektoré ponúkané odbory ( napríklad špecializované, lekárske ) môžu študenti navštevovať dlhšie – približne 5 – 6 rokov. V závislosti od zvoleného smeru
  Tieto typy bakalárskych titulov
  sa rozlišujú:

  • BA – bakalár umenia

  • Bsc – bakalár prírodných vied

  • Posteľ – bakalár vzdelávania

  • Beng – bakalár inžinierstva

  Bakalárske štúdium v Anglicku môže mať mnoho foriem, od klasických až po špecializované. Sú to:
  Sendvičové kurzy


  bakalársky titul v Spojenom kráľovstve
  v sendvičových kurzoch, režim pokračuje
  o rok dlhšie ako

  na

  v prípade klasickej
  štúdium (3 roky). Ďalší rok štúdia je venovaný učňovskej príprave úzko súvisí s vašou špecializáciou a koná sa v druhom ročníku. Štúdium vám umožní získať cenné skúsenosti a nadviazať kontakty s mnohými spoločnosťami. Najčastejšie sa tento typ výučby ponúka v oblasti IT, obchodné, matematické alebo technické odbory. Existujú aj „tenké“ sendvičové kurzy, v rámci ktorých odborná stáž zvyčajne trvá približne 2 až 6 mesiacov.


  Krátke bakalárske tituly
  – ide o tzv. pomaturitné kurzy, ktorých absolvovanie je spojené so získaním diplomov alebo certifikátov z vyššej školy:

  • Certificate of Higher Education (CertHE) – jednoročné denné kurzy alebo dvojročné denné kurzy,

  • Diplom vyššieho vzdelávania (DipHE) – 2-ročné denné štúdium.

  Short undergraduate degree triedy sa odporúčajú ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti, zvýšiť kvalifikáciu alebo získať nové zručnosti (napríklad potrebné pre prácu), ale nechcú byť determinovaní tradičným štúdiom.

  Na výber je viac ako 35 000 polí

  študijný deň v anglickuV súčasnosti,
  bakalárske štúdium v Anglicku spôsobuje
  veľký záujem vzhľadom na veľmi vysokú úroveň vzdelania, ktorá striktne zodpovedá súčasnému dopytu na trhu práce. Študijné programy sa neustále zdokonaľujú a univerzity vytvárajú aj nové, žiadané študijné odbory. Rozhodovanie o bakalársky titul v Spojenom kráľovstve, môžete si byť istí, že získate užitočné, praktické vedomosti a vysokú kvalifikáciu, ktoré vám umožnia nájsť uspokojivú, rozvíjajúcu sa a dobre platenú prácu. Internetové služby  Thecompleteuniversityguide.co.uk  , oznamuje, že univerzity aj britské vysoké školy ponúkajú viac ako 100 000 rôznych kurzov a prijímací systém UCAS uvádza, že existuje viac ako 35 000
  kurzov na univerzitách
  typu bakalárskeho štúdia. Ktoré z nich sú momentálne najobľúbenejšie?


  TOP 10 najobľúbenejších kurzov v Spojenom kráľovstve
  podľa  The Complete University Guide  1. Morská biológia – štúdium organizmov v morskom prostredí
  2. Medicína a chirurgia – medicína a chirurgia

  3. Športová psychológia – psychológia športu

  4. Počítačová veda

  5. Paramedical Science – zdravotnícke vedy (záchrana)

  6. Aktuárska veda – matematika a štatistika vo financiách – praktické využitie

  7. Psychológia

  8. Make-up – kurzy pripravujúce na prácu vo filmovom alebo divadelnom priemysle, napr. v oblasti špeciálnych efektov

  9. Právo

  10. Fyzioterapia

  Štúdium ako fascinujúce dobrodružstvo

  Ponuka bakalárskeho štúdia v Anglicku sa výrazne líši od získania vzdelania v Poľsku. Jedným z rozdielov je, že britské univerzity majú oveľa väčšie finančné zdroje na to, aby študentom poskytli moderné technické a vedecké pomôcky. Vyučovacie hodiny na britských univerzitách nie sú len prednášky, ale aj vynikajúca práca v vybavené laboratóriá a dokonca aj miestnosti, ktoré veľmi presne imitujú skutočné podmienky a pracovné prostredie vo vybranej profesii. Okrem toho majú univerzity dokonca vlastné súdne siene, divadlá, nemocničné oddelenia a vlastné nahrávacie štúdiá. Úžasné podmienky a profesionálne vybavenie robia učenie zaujímavým a príjemným a študenti majú
  možnosť získať
  praktické vedomosti a zručnosti na ešte vyššej úrovni.

  Učňovská príprava a cesty do zahraničia

  Výberom bakalárskeho štúdia v Anglicku získate skvelú šancu na najlepšie vzdelanie a odbornú prax v spoločnostiach známych po celom svete, ako sú Rolls-Royce, HSBC, Bombardier, Royal Bank of Scotland a PwC. Určite si nechcete nechať ujsť toľko príležitostí spojených so začiatkom vašej profesionálnej kariéry.

  Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve poskytuje mnoho príležitostí na získanie cenných odborných skúseností a praktických znalostí. Ponúkajú:

  • Stáže – dlhšia odborná stáž (až rok), zvyčajne ponúkaná ako súčasť
   Sandwich
   kurzov,

  • Stáž – krátkodobá stáž trvajúca 1 až 12 týždňov,

  • Práca počas prázdnin – odborná stáž na vybranom mieste počas prázdnin,

  • Kvalifikovaná dobrovoľnícka práca – účasť na dobrovoľníckej činnosti s cieľom získať skúsenosti,

  • Práca na čiastočný úväzok – platená práca, ktorá umožňuje získať praktické skúsenosti aj zarobiť peniaze,

  Podrobnejšie informácie týkajúce sa práce počas štúdia nájdete tu:
  Práca počas štúdia

  Bakalársky titul v Spojenom kráľovstve je tiež príležitosťou zúčastniť sa na výmenných pobytoch a výjazdoch študentov do zahraničia, ktoré ponúkajú možnosť stráviť semester alebo celý akademický rok na partnerských univerzitách v celej Európe.

  studying in England aesthetics

  Ako prebieha prijímacie konanie na bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve?

  Nábor na bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve prebieha priamo vďaka nám alebo prostredníctvom špeciálneho online
  UCAS
  systému UCAS.

  Prihlášky sa zvyčajne podávajú do 15. januára, hoci niektoré miesta ponúkajú ďalšie termíny na podanie prihlášok určené pre zahraničných uchádzačov. Oxford a Cambridge ponúkajú aj lekárske študijné programy, pričom dátum na predloženie dokumentov pre daný akademický rok stanovili na 15. októbra o rok skôr. Budúci študenti sa môžu prihlásiť len na 5 študijných odborov alebo 5 rôznych univerzít.

  Samozrejme, každá z uvedených inštitúcií má svoj vlastný postup prijímania, preto si pred začatím náboru skontrolujte jeho pravidlá na webovej stránke danej univerzity. To vám umožní vyniknúť lepšie ako ostatní uchádzači.

  Čo sa berie do úvahy počas náborového procesu? Tie sú samozrejme dôležité, maturitná skúška známky, a . celkový priemer známok a známky z konkrétnych hlavných predmetov). Je veľmi dôležité
  mať znalosti angličtiny

  , ktoré

  musí byť potvrdená príslušným certifikátom

  .

  Viac informácií o náborovom procese nájdete na špeciálne pripravenej karte:
  Proces podávania prihlášok
  .

  Nesplnili ste všetky podmienky náboru? Bez obáv! O prijatie môžete požiadať
  nultý ročník
  (rok založenia), ktorého účelom je
  na doplnenie vedomostí
  a pripraviť sa na
  bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve
  .

  Ide o veľmi dobrú možnosť, ktorá vám umožní zlepšiť si kvalifikáciu vrátane jazykovej.
  Viac informácií nájdete tu:


  Nultý ročník


  .

  Štúdie financovania - základné informácie


  Či už sa konajú na plný úväzok alebo mimo neho –

  b
  bakalárske štúdium v Anglicku
  sú vždy platené.
  Študenti však môžu požiadať aj o
  a
  Pôžička na školné
  ., t. j. na študentskú pôžičku. Je k dispozícii poľským aj britským študentom.

  Vďaka pôžičke môžete pokryť všetky poplatky spojené so získaním vzdelania – 100 % školného za trojročné bakalárske štúdium, ako aj štvorročné sendvičové kurzy. Ide o pôžičku s nízkym úrokom, ktorá sa začne splácať až po ukončení štúdia a dosiahnutí určitého príjmu z práce. Vďaka tomu sa počas štúdia nemusíte starať o financie.

  Okrem toho môžu poľskí študenti študujúci v Spojenom kráľovstve
  podať žiadosť na .
  o štipendium
  štipendium
  , ktoré sa v závislosti od univerzity pohybuje od 500 do niekoľko tisíc libier ročne.

  Kariérne príležitosti s bakalárskym titulom vo Veľkej Británii

  Bakalársky titul v Spojenom kráľovstve nie je len kvalifikácia, ale aj pas do sveta vzrušujúcich kariérnych príležitostí. Vďaka povesti akademickej excelentnosti a zameraniu na rozvoj praktických zručností poskytujú britské univerzity absolventom vedomosti a odborné znalosti, ktoré sú veľmi žiadané zamestnávateľmi na celom svete.

  Vysoká zamestnateľnosť a konkurencieschopné platy

  Zamestnávatelia veľmi vyhľadávajú držiteľov bakalárskeho titulu v Spojenom kráľovstve vďaka ich silnému akademickému základu, praktickým zručnostiam a globálnej perspektíve. Podľa prieskumu Graduate Outcomes Survey 2023 sa 93 % absolventov v Spojenom kráľovstve zamestná alebo pokračuje v štúdiu do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia. Okrem toho majú absolventi v Spojenom kráľovstve konkurencieschopné platy, pričom priemerný nástupný plat sa pohybuje od 24 000 do 35 000 libier v závislosti od odboru štúdia.

  Globálne uznanie a kariérny postup

  Bakalársky titul získaný v Spojenom kráľovstve je uznávaný a rešpektovaný na celom svete a otvára vám dvere k medzinárodným kariérnym príležitostiam. Univerzity v Spojenom kráľovstve sa neustále umiestňujú na popredných miestach v celosvetovom rebríčku a zamestnávatelia oceňujú ich tituly pre ich prísne učebné osnovy a dôraz na kritické myslenie, riešenie problémov a komunikačné zručnosti.

  Žiadané zručnosti pre moderné pracovisko

  Bakalárske programy UK sú navrhnuté tak, aby absolventov vybavili zručnosťami a vedomosťami, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na modernom pracovisku. Tieto zručnosti zahŕňajú:

  • Kritické myslenie a riešenie problémov: Schopnosť analyzovať zložité problémy, vyhodnocovať informácie a vytvárať inovatívne riešenia.
  • Komunikácia a tímová práca: Účinná komunikácia, písomná aj ústna, a schopnosť účinne spolupracovať v rôznych tímoch.
  • Prispôsobivosť a odolnosť: Schopnosť prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu, osvojiť si nové zručnosti a prekonávať výzvy.
  • Digitálna gramotnosť a technologické zručnosti: Znalosť používania technologických nástrojov a aplikácií relevantných pre študijný odbor.
  Bristol city morning

  Kariérne cesty v jednotlivých odvetviach

  Bakalárske tituly v Spojenom kráľovstve otvárajú široké spektrum kariérnych príležitostí v rôznych odvetviach. Tu je niekoľko príkladov obľúbených kariérnych ciest absolventov v rôznych oblastiach:

  • Inžinierstvo: Inžinieri sú veľmi žiadaní v rôznych odvetviach vrátane stavebníctva, výroby a technológií.
  • Informatika: Vývojári softvéru, dátoví vedci a odborníci na kybernetickú bezpečnosť sú veľmi žiadaní vzhľadom na rastúcu závislosť od technológií.

  • Podnikanie a manažment
   : Absolventi obchodných odborov sa môžu uplatniť v oblasti financií, marketingu, ľudských zdrojov a riadenia prevádzky.

  • Zdravotná starostlivosť
   : Po lekároch, zdravotných sestrách, farmaceutoch a iných zdravotníckych pracovníkoch je neustály dopyt.
  • Vzdelanie: Učitelia, lektori a riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti.

  Vďaka silnému akademickému základu, praktickým zručnostiam a globálnej perspektíve sú absolventi UK dobre vybavení na to, aby významne ovplyvnili dianie vo vybraných oblastiach.

  Otázky a odpovede: Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve

  1. Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve pre zahraničných študentov

  Otázka: Môžu zahraniční študenti študovať bakalársky stupeň v Spojenom kráľovstve s Edu4u?

  Odpoveď: Určite! Edu4u víta zahraničných študentov, ktorí chcú spoznať vzrušujúci svet vysokoškolského štúdia v Spojenom kráľovstve. Poskytujeme komplexné poradenstvo, aby sa vaša cesta za vzdelaním v Spojenom kráľovstve stala skutočnosťou.

  1. Bakalársky titul v Spojenom kráľovstve: Koľko rokov?

  Otázka: Ako dlho trvá ukončenie bakalárskeho štúdia v Spojenom kráľovstve?

  start studying in the UK, bachelor's degree

  Odpoveď: Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve trvá zvyčajne 3 – 4 roky, pričom v prípade špecializovaných alebo lekárskych odborov je možné ho predĺžiť na približne 5 – 6 rokov. Toto predĺžené trvanie zaručuje, že študenti získajú hlboké vedomosti a praktické skúsenosti vo vybraných oblastiach.

  1. Poplatky za bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve pre zahraničných študentov

  Otázka: Aké sú náklady spojené s bakalárskym štúdiom v Spojenom kráľovstve pre zahraničných študentov?

  Odpoveď: Náklady sa líšia v závislosti od univerzity a kurzu, ktorý si vyberiete. Edu4u vám pomôže preskúmať možnosti školného a pochopiť finančnú podporu, ako napríklad
  udržiavacie pôžičky
  a
  pôžičky na školné
  , vďaka ktorým môže byť štúdium v Spojenom kráľovstve dostupnejšie.

  1. Aké sú 4 typy diplomov v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Môžete vysvetliť rôzne typy bakalárskych titulov v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: Určite! V Spojenom kráľovstve existujú štyri hlavné typy bakalárskych titulov: (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science), Bed (Bachelor of Education) a Beng (Bachelor of Engineering). Každý typ štúdia je prispôsobený konkrétnym akademickým a odborným oblastiam štúdia.

  1. Je bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve prvým stupňom?

  Otázka: Považuje sa bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve za prvý stupeň?

  Odpoveď: Áno, bakalársky titul (Bachelor of Arts) je skutočne jedným z najrozšírenejších a najuznávanejších prvých titulov v Spojenom kráľovstve. Zahŕňa širokú škálu predmetov vrátane humanitných, spoločenských a ďalších vied.

  1. Aká je úroveň vysokoškolského štúdia v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Čo znamená „stupeň vzdelania“ v kontexte vzdelávania v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: V Spojenom kráľovstve „stupeň štúdia“ označuje akademickú a odbornú úroveň konkrétneho kurzu. Bakalárske tituly sa často označujú ako „bakalárske“ a predstavujú počiatočný stupeň vysokoškolského vzdelávania, po ktorom nasledujú postgraduálne a doktorandské stupne pre ďalšiu špecializáciu a výskum.

  Edu4u je tu, aby vás sprevádzal vzrušujúcou cestou bakalárskeho štúdia v Spojenom kráľovstve, poskytoval odpovede na všetky vaše otázky a ponúkal odbornú podporu na tejto ceste.

  Máte otázky?

  Položte našim študentom angličtiny akúkoľvek otázku a my vám bezplatne pomôžeme a poskytneme informácie hneď, ako to bude možné 🙂

  Alebo použite nasledujúci formulár:

  Komentáre

  Pozrite si rebríček a štatistiky jednej z niekoľkých stoviek anglických univerzít