fbpx
x

Spojte sa s Edu4u

Sľubujeme, že vás nebudeme spamovať. Zdieľajte svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom vašej žiadosti.

Urobte prvý krok k svojej budúcnosti

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Rok založenia v Anglicku

  Rok založenia

  Ste si istí, či je štúdium v Spojenom kráľovstve dobrý nápad alebo nie? Máte pochybnosti, či sú vaše znalosti angličtiny dostatočne dobré na to, aby ste zvládli štúdium v Anglicku? Alebo možno stále neviete, čo chcete v živote robiť a aký študijný odbor si vybrať. Odpovede na tieto otázky nájdete v procese Rok založenia. Skontrolujte, či je to pre vás nápoveda!

  Čo je rok nula?

  Foundation Year (nultý ročník ) je kurz, ktorého cieľom je pripraviť vás na štúdium v Spojenom kráľovstve. Je určený pre ľudí, ktorí nesplnili kritériá vybranej univerzity v Anglicku, čo im zabránilo dostať sa na vysnívaný študijný odbor. Môžu ho však úspešne využívať aj ľudia, ktorí majú pochybnosti, či zvládnu bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve.

  Čo je to nadačný rok?

  Foundation Year je jednoročný akademický kurz, ktorý je dostupný na väčšine univerzít v Spojenom kráľovstve. Môže mať jednu z dvoch foriem.

  Po prvé, môžete si vybrať samotný kurz ako súčasť nultého ročníka. Po jeho absolvovaní sa môžete prihlásiť na akúkoľvek britskú univerzitu bez ohľadu na to, či ktorý z nich navštevovali ste kurzy. V tomto prípade však musíte náklady na nadačný rok uhradiť z vlastného vrecka.

  Druhým riešením je spojiť nultý ročník s bakalárskym štúdiom, ktoré absolvujete na tej istej univerzite. Vďaka tomu budete môcť požiadať o
  pôžičku na školné
  od samého začiatku (
  Pôžička na školné), z ktorého budete financovať základný rok aj následné bakalárske štúdium. V tomto prípade musíte od začiatku vedieť, na ktorú britskú univerzitu sa chcete prihlásiť.

  Ako vyzerá učenie počas základného roka?

  Nultý ročník je určený na prípravu na vysokoškolské štúdium v Spojenom kráľovstve. Väčšina univerzít v Spojenom kráľovstve prijíma tisíce ľudí z celého sveta, ktorí absolvovali rôzne vzdelávacie programy vo svojich krajinách. Často môžu mať problémy s tým, že sa necítia byť súčasťou britského vzdelávacieho systému, ktorý je zameraný predovšetkým na prax a aktivity, a nie len na memorovanie teoretických informácií. Rozhodovanie o Rok založenia je možnosť, keď máte možnosť plynule sa prispôsobiť britským podmienkam na univerzitách.

  Počas nultého ročníka sa však budete učiť veci súvisiace s odborom, ktorý chcete študovať. Takže sa nemusíte obávať, že ako študent umenia budete musieť zo dňa na deň zvládnuť inžinierstvo alebo kvantovú fyziku. Naopak, študent prírodných vied sa nebude musieť ponárať do zákutí poézie Williama Blakea. Okrem toho, ak plánujete študovať umenie, počas Foundation Year si vytvoríte profesionálne portfólio, vďaka ktorému si uľahčíte nielen uplatnenie na štúdium, ale aj získanie zaujímavej stáže alebo práce.

  Vyučovanie počas nultého ročníka prebieha samozrejme v angličtine. Je to vynikajúca príležitosť naučiť sa ju na akademickej úrovni Bakalárske štúdium v Spojenom kráľovstve vám umožní aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní, pripravovať záverečné projekty a písať eseje.

  Samotná výučba v základnom ročníku vám zaberie približne 16-20 hodín týždenne. Umožní vám ľahko skĺbiť štúdium a prácu navyše alebo si jednoducho užívať študentský život.

  start studying in the uk with foundation year

  Prečo sa oplatí využiť nadačný rok?

  Ak snívate o štúdiu v Spojenom kráľovstve na prestížnej univerzite, ale vaše výsledky na strednej škole nie sú veľmi dobré, Foundation Year bude pre vás ideálnym riešením. Zlepšíte si nielen angličtinu, ale získate aj vedomosti, ktoré vám pomôžu zlepšiť výsledky pri skúškach. Na maturitnú skúšku v Poľsku sa samozrejme môžete pripraviť, ale pod vedením akademických pracovníkov v Spojenom kráľovstve, máte šancu získať viac než len obyčajné vedomosti. A to sa vám určite oplatí, keď začnete vysokoškolské štúdium v Anglicku.

  štúdium nultého ročníka v anglickuA to, že ju začnete, je takmer isté. V prípade vysokých škôl je podiel študentov, ktorí sa po absolvovaní nultého ročníka dostali na vysnívané štúdium, 99,7 %.

  Okrem toho sa triedy počas základného roka vytvárajú individuálne. Vaša skupina bude pozostávať z maximálne 15 ľudí a bude vám pridelený lektor, na ktorého pomoc sa môžete spoľahnúť.

  Navyše niektoré hodiny v nultom ročníku vedú lektori, s ktorými sa budete stretávať počas bakalárskeho štúdia. Nie je žiadnym tajomstvom, že vám to uľahčí nájsť sa v novom akademickom roku.

  Okrem toho často kladieme dôraz na
  webovej stránke Edu4u
  že systém výučby vo Veľkej Británii sa od poľského líši. Vďaka
  Rok založenia, budete ho môcť začať v pohodlných a nestresujúcich podmienkach.

  Samozrejme, nultý ročník je tiež skvelou príležitosťou zvyknúť si na britskú kultúru a integrovať sa medzi ostatných študentov z celého sveta. To vám umožní zvyknúť si na nový život, aby ste mohli začať bakalárske štúdium s väčšou istotou.

  Ak snívate o študovať v Spojenom kráľovstve, ale ak si nie ste istí, či sa dostanete na vybranú univerzitu, Foundation Year bude
  riešením pre vás
  . Počas neho zistíte, či daný študijný odbor spĺňa vaše očakávania, úžasne si zlepšíte angličtinu, ktorá vám umožní študovať v tomto jazyku, a zvyknete si na špecifiká univerzít vo Veľkej Británii.

  Rok založenia: Most k úspechu na britských vysokých školách

  Sen o štúdiu v Spojenom kráľovstve sa mnohým ambicióznym študentom môže zdať skľučujúci, najmä ak ich akademické vzdelanie alebo znalosť anglického jazyka nezodpovedá vstupným požiadavkám na požadovanú univerzitu. Tu nastupuje nadačný rok, ktorý ponúka most k úspechu a otvára dvere k vzdelaniu svetovej úrovne.

  Čo je to nadačný rok?

  Foundation Year je jednoročný prípravný program, ktorého cieľom je preklenúť medzeru medzi stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským štúdiom v Spojenom kráľovstve. Študentom poskytuje pevné základy akademických, jazykových a kultúrnych zručností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zvládnutie náročného univerzitného prostredia v Spojenom kráľovstve.

  Výhody absolvovania nadačného roka

  Zapísanie sa na nadačný rok ponúka množstvo výhod pre domácich aj zahraničných študentov:

  • Akademická príprava: Získajte komplexné znalosti o oblasti, ktorú chcete študovať, čím si zabezpečíte hladší prechod na bakalárske štúdium.
  • Zlepšenie anglického jazyka: Zlepšite svoj znalosť angličtiny na úroveň, ktorá spĺňa požiadavky vysokoškolského štúdia a každodenného života v Spojenom kráľovstve.
  • Kultúrna adaptácia: Zoznámte sa s britským vzdelávacím systémom, metodikami výučby a kultúrnymi normami, čo vám uľahčí integráciu do univerzitného prostredia.
  • Zvýšená pevnosť aplikácie: Posilnite svoju prihlášku na bakalárske štúdium tým, že preukážete svoj záväzok k akademickej príprave a jazykovým znalostiam.
  national gallery london
  Kto by mal uvažovať o nadačnom roku?

  Základný rok je obzvlášť prospešný pre študentov, ktorí:

  • nesplnili vstupné požiadavky na vybraný bakalársky program.
  • nedostatočná znalosť anglického jazyka potrebná na úspešné vysokoškolské štúdium.
  • sa necítite pripravení na náročnosť štúdia a kultúrne rozdiely na britských univerzitách.
  Inteligentná investícia do svetlejšej budúcnosti

  Základný rok je rozumnou investíciou do vašej akademickej budúcnosti. Poskytuje čas a podporu potrebnú na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v bakalárskom štúdiu a otvorenie sveta príležitostí. Vďaka preklenutiu medzery medzi vašou súčasnou kvalifikáciou a požiadavkami vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve vám Foundation Year umožní sebavedomo pokračovať vo vašich akademických ambíciách a naplno rozvinúť svoj potenciál.

  Prijmite nadačný rok ako odrazový mostík k úspešnému a obohacujúcemu štúdiu na univerzite v Spojenom kráľovstve.

  Nultý ročník: Cesta k akademickej dokonalosti

  Nultý ročník, ktorý sa často používa zameniteľne so základným ročníkom, znamená transformačný rok akademického rastu, jazykového rozvoja a kultúrneho ponorenia, ktorý pripravuje pôdu pre úspešné štúdium na vysokej škole. Je to odrazový mostík k akademickej dokonalosti a osobnému rastu.

  Nultý rok: príprava na úspech

  Nultý ročník poskytuje štruktúrované a podporné prostredie, v ktorom študenti:

  • Rozšíriť svoje vedomosti o danom predmete: Prehĺbte základné pojmy a teórie vybraného študijného odboru a získajte pevné základy pre vysokoškolské štúdium.
  • Rozvíjať zručnosti kritického myslenia: Pestujte si schopnosť analyzovať informácie, vyhodnocovať argumenty a formulovať nezávislé závery, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie zložitých akademických úloh.
  • zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti v angličtine.: Zdokonaľte svoje písomné a ústne znalosti angličtiny a dosiahnite úroveň potrebnú na efektívnu komunikáciu v rámci vysokoškolského štúdia a každodenného života v Spojenom kráľovstve.
  • Skúsenosti s britskými vyučovacími metódami: Prispôsobte sa interaktívnemu štýlu učenia, skupinovej práci a nezávislému výskumu a pripravte sa na praktický prístup britských univerzít.
  • Začleniť sa do študentského života v Spojenom kráľovstve: Ponorte sa do živej univerzitnej komunity, získajte nových priateľov, spoznajte britskú kultúru a vybudujte si silnú podpornú sieť.
  Nultý ročník: katalyzátor akademického rastu

  Nultý ročník umožňuje študentom prekonať počiatočné výzvy a stať sa sebavedomými, dobre pripravenými jednotlivcami, ktorí sú pripravení vydať sa na cestu vysokoškolského štúdia. Je to transformačná skúsenosť, ktorá podporuje akademický rast, zlepšuje jazykové znalosti a rozvíja kultúrne povedomie.

  Nultý ročník: Vaša brána k vysokoškolskému vzdelávaniu v Spojenom kráľovstve

  Nultý ročník je neoceniteľným odrazovým mostíkom k akademickému úspechu v Spojenom kráľovstve. Poskytuje čas, podporu a zdroje potrebné na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie náročného univerzitného prostredia. Preklenutím medzery medzi vašou súčasnou kvalifikáciou a požiadavkami vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve vám Year Zero umožní sebavedome realizovať vaše akademické ambície a naplno využiť váš potenciál.

  Prijmite nultý ročník ako príležitosť pripraviť si pôdu pre plnohodnotnú a obohacujúcu univerzitnú skúsenosť v Spojenom kráľovstve.

  Základný rok v Spojenom kráľovstve: Často kladené otázky

  1. Je ťažké dostať sa do nadačného ročníka v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Ako náročné je dostať sa do programu Foundation Year v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: Nie je to obzvlášť ťažké. Väčšina univerzít prijíma prihlášky so životopisom alebo maturitným vysvedčením. Zvyčajne musíte absolvovať pohovor v angličtine a napísať esej, aby ste preukázali svoju pripravenosť na program.

  1. Potrebujete IELTS pre nadačný rok?

  Otázka: Vyžaduje sa na prijatie do nadačného ročníka v Spojenom kráľovstve skóre IELTS (International English Language Testing System)?

  foundation year in the uk

  Odpoveď: Nie, na základný ročník nie je zvyčajne potrebný výsledok IELTS. Súčasťou programu je často aj príprava na angličtinu, ktorá vám pomôže zlepšiť vaše jazykové znalosti.

  1. Čo je to nadačný rok na univerzite?

  Otázka: Mohli by ste vysvetliť, čo zahŕňa nadačný rok na univerzite?

  Odpoveď: Foundation Year je jednoročný akademický kurz, ktorý ponúkajú mnohé univerzity v Spojenom kráľovstve. Jeho cieľom je pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium tým, že im poskytne potrebné zručnosti, vedomosti a jazykové znalosti na dosiahnutie úspechu.

  1. Môže niekto absolvovať nadačný rok?

  Otázka: Je nadačný rok otvorený pre každého alebo existujú osobitné kritériá oprávnenosti?

  A: Programy Foundation Year sú otvorené pre širokú škálu študentov vrátane tých, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie na univerzitu alebo majú pochybnosti o svojej pripravenosti na vysokoškolské štúdium. Každý program môže mať špecifické požiadavky na prijatie.

  1. Je nadačný rok určený len pre študentov zo Spojeného kráľovstva?

  Otázka: Je nadačný rok určený výlučne pre študentov zo Spojeného kráľovstva, alebo sa naň môžu prihlásiť aj zahraniční študenti?

  Odpoveď: Programy Foundation Year sú dostupné pre študentov zo Spojeného kráľovstva aj pre zahraničných študentov. Zahraničným študentom ponúkajú skvelú príležitosť adaptovať sa na britský vzdelávací systém a zlepšiť si znalosť angličtiny pred pokračovaním vo vysokoškolskom štúdiu v Spojenom kráľovstve.

  1. Aká podpora je k dispozícii počas nadačného roka?

  Otázka: Akú podporu môžu študenti očakávať počas svojho nadačného roka v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: Programy nadačného roka často poskytujú individuálnu podporu, malé triedy a prístup k lektorom a akademickým pracovníkom. Tento systém podpory pomáha študentom prispôsobiť sa akademickým a kultúrnym aspektom štúdia v Spojenom kráľovstve.


  Edu4u je tu, aby vám pomohla s týmto procesom
  pri podávaní prihlášky na nadačný rok a zabezpečení hladkého prechodu do sveta britských univerzít.

  Máte nejaké otázky?

  Položte našim študentom angličtiny akúkoľvek otázku a my vám bezplatne pomôžeme a poskytneme informácie hneď, ako to bude možné 🙂

  Alebo použite nasledujúci formulár:

  Komentáre

  Pozrite si rebríček a štatistiky jednej z niekoľkých stoviek anglických univerzít