fbpx
x

Spojte sa s Edu4u

Sľubujeme, že vás nebudeme spamovať. Zdieľajte svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom vašej žiadosti.

Urobte prvý krok k svojej budúcnosti

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Magisterský stupeň Británii

  Magisterský titul

  Získanie magisterského titulu v Spojenom kráľovstve je:

  Len 1 rok štúdia,

  Garantuje svetové akademické štandardy vzdelávania,

  Priateľský a moderný študijný systém,

  Vysoká úroveň vzdelania,

  partnerské vzťahy Trust s lektormi,

  Individuálny a priateľský prístup k študentom,

  Zameranie na prax.

  Magisterský titul je zamestnávateľmi vysoko cenený, a preto sa mnohí ľudia po ukončení štúdia rozhodnú pokračovať vo vzdelávaní. Magisterský titul UK stojí za zváženie – trvá len 1 rok a vďaka nemu máte možnosť nielen zdokonaliť sa v angličtine, ale aj získať vedomosti a praktické zručnosti využiteľné na trhu práce, ktoré poľské univerzity nie vždy ponúkajú.

  Magisterské štúdium vo Veľkej Británii v kocke


  Magisterské štúdium (

  postgraduálne štúdium

  )
  na univerzitách vo Veľkej Británii sa v mnohých ohľadoch líši od štúdia v Poľsku. Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o ňom.

  Kratšie trvanie magisterského štúdia

  Postgraduálne štúdium v Spojenom kráľovstve trvá vo väčšine prípadov len 1 rok, zriedkavo 2 roky.

  Zameranie na získavanie praktických vedomostí


  Študijný program zvyčajne zahŕňa len

  niekoľko predmetov
  , vyžaduje si však dôkladné preskúmanie predmetu z teoretického aj praktického hľadiska. Vo Veľkej Británii je cieľom štúdia pripraviť absolventov predovšetkým na profesionálnu prácu, preto sa v rámci výučby neodovzdávajú len teoretické vedomosti. Hodiny prebiehajú v malých skupinách, rozhodujúca je aj individuálna práca.

  Existujú dva typy magisterského štúdia

  V mnohých
  britských univerzít
  si študenti môžu vybrať z dvoch typov postgraduálneho štúdia
  kurzov
  :


  • vyučovaný kurz

   – ide o štandardné magisterské štúdium a študijný program je založený najmä na prednáškach; získanie magisterského titulu si vyžaduje absolvovanie kurzu a napísanie magisterskej práce (pozn:

   v Spojenom kráľovstve sa diplomové práce neobhajujú

   a samotná diplomová práca má zvyčajne 20 – 30 strán);

  • výskumný kurz

   – kurzy založené na výskume, ktoré sa veľmi často kombinujú s doktorandským štúdiom.

  Udeľovanie titulov po magisterskom štúdiu vo Veľkej Británii

  V Spojenom kráľovstve existuje viacero postgraduálnych stupňov štúdia, ktoré závisia najmä od študijného odboru.

  Po absolvovaní vyučovacieho kurzu získate:


  • MA

   – Magister umenia – udeľuje sa v oblasti umenia a humanitných vied,

  • MSc

   – Master of Science – sa odovzdáva v prísnych smeroch.


  Po štúdiu výskumného kurzu,

  môžete získať napríklad titul MSc by Research.

  Magisterské štúdium vo Veľkej Británii - výber univerzity a študijného odboru

  Magisterské štúdium ponúkajú v podstate všetky
  britských univerzitách
  , ale každá univerzita ponúka trochu inú škálu študijných programov. Počet postgraduálnych študijných programov je zvyčajne oveľa menší ako počet bakalárskych študijných programov. Pri výbere univerzity sa oplatí venovať tomu pozornosť, pretože nie všetky majú magisterské štúdium vo vybranom odbore.

  Samotný výber študijného odboru sa tiež riadi určitými pravidlami – zvyčajne by mal úzko súvisieť so študijným odborom absolvovaným počas prvého stupňa štúdia. Nemusí to však byť vždy ten istý odbor, ale len príbuzný. Napríklad ľudia s bakalárskym titulom z histórie môžu pokračovať v magisterskom štúdiu politológie v Spojenom kráľovstve. Informácie v tomto smere nájdete priamo na webovej stránke danej univerzity v popise požiadaviek na prijatie na daný študijný odbor.

  Koľko stojí magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve?


  Školné
  za postgraduálne štúdium sa pohybuje v priemere niekoľko tisíc libier za celý rok štúdia a jeho výška závisí najmä od študijného odboru. Mnohé univerzity umožňujú splácanie v splátkach.  Štipendiá

  a

  študentské pôžičky

  sú k dispozícii pre študentov z krajín Európskej únie, v prípade magisterského štúdia môže výška pôžičky dosiahnuť až 10 609 GBP.

  Ako vyzerá prihláška na štúdium?

  prečo je Anglicko najlepším miestom na získanie magisterského tituluPrihlášky na postgraduálne štúdium sa neprijímajú prostredníctvom
  systému UCAS
  ako v prípade bakalárskeho štúdia. Je potrebné ich predložiť priamo na danej univerzite a je to možné online – podrobné informácie o požiadavkách a dokumentoch nájdete na webovej stránke príslušnej univerzity.

  Na mnohých univerzitách trvá proces podávania prihlášok niekoľko mesiacov alebo dokonca celý rok. Vzhľadom na obmedzený počet miest je však lepšie podať dokumenty čo najskôr.

  Medzi najdôležitejšie dokumenty žiadosti patria:


  • formuláre poskytnuté univerzitou
   – mali by byť starostlivo vyplnené v angličtine,

  • jazykový certifikát
   – najobľúbenejší je

   IELTS,

  • Osobné vyhlásenie – je to sprievodný list. Uchádzač musí zdôvodniť, prečo sa hlási na vybraný študijný odbor, aké má skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré mu budú užitočné počas štúdia, a ako môže absolvovanie tohto štúdia ovplyvniť jeho budúcu kariéru,
  • výpis známok – môžete ho získať na dekanáte vašej univerzity,
  • diplom (preložený súdnym prekladateľom),
  • dve referencie – zvyčajne od profesora/lektora z vysokoškolského štúdia, niekedy aj od zamestnávateľa.

  Pri niektorých študijných odboroch je potrebné predložiť portfólio – zvyčajne sa to vyžaduje pri umeleckých odboroch. Obľúbená je aj ukážka práce – v tomto prípade by ste mali poskytnúť práce napísané počas vysokoškolského štúdia, napr. eseje alebo referáty, preložené do angličtiny.

  Aké sú požiadavky na prijatie na magisterské štúdium?

  Rovnako ako pri bakalárskom štúdiu sa požiadavky na postgraduálne štúdium líšia v závislosti od univerzity a zvoleného študijného programu. V kvalifikačnom procese sa však berú do úvahy len známky zbakalárskeho štúd ia – výsledky maturitnej skúšky nemajú žiadny význam.

  Vysoké školy spravidla požadujú priemerné konečné hodnotenie bakalárskeho štúdia 4,5 alebo 5. Často sa berie do úvahy nielen známka na vysvedčení, ale aj známky z vybraných predmetov dosiahnuté v priebehu štúdia.

  Poznámka – v prípade niektorých odborov, najmä matematických a ekonomických, niektoré univerzity vyžadujú absolvovanie testu GRE – ide o matematický a jazykový test.

  Uchádzači zo Spojeného kráľovstva musia preukázať aj dostatočnú znalosť angličtiny. Vo väčšine prípadov stačí, ak absolvovali skúšku IELTS na úrovni 6,5 alebo vyššej, ale v niektorých kurzoch sa vyžaduje úroveň 7,5.

  Kariérny postup a lepšia zamestnateľnosť s magisterským titulom v Spojenom kráľovstve

  Investícia do magisterského štúdia v Spojenom kráľovstve je strategickým rozhodnutím, ktoré nielenže rozšíri vaše vedomosti a odborné znalosti, ale aj posunie vaše kariérne vyhliadky do nových výšin. Zamestnávatelia na celom svete uznávajú hodnotu magisterského titulu v Spojenom kráľovstve, pretože znamená záväzok k pokročilému vzdelávaniu, špecializované zručnosti a vášeň pre zvolenú oblasť.

  Odomykanie dverí ku globálnym kariérnym príležitostiam

  Magisterský titul vo Veľkej Británii vám otvára dvere k mnohým kariérnym príležitostiam v rôznych odvetviach a sektoroch. Vďaka nemu získate špecializované vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú zamestnávateľmi veľmi žiadané, a stanete sa tak konkurencieschopnejším a žiadanejším kandidátom na globálnom trhu práce. S britským magisterským titulom môžete:

  • Rozšírte svoje kariérne možnosti: Získajte prístup k širšiemu spektru pracovných príležitostí vrátane vyšších pozícií a špecializovaných úloh vo vašom odbore.
  • Zvýšte svoj potenciál zárobku: Získajte vyššie platy a lepšie kariérne vyhliadky, ktoré vedú k finančnej stabilite a rastu.
  • Zlepšite svoju globálnu mobilitu: Uskutočnite kariérne príležitosti v rôznych krajinách a rozšírte svoju profesionálnu sieť v medzinárodnom meradle.
  St Paul’s Cathedral London
  Získanie konkurenčnej výhody na pracovisku

  S magisterským titulom v Spojenom kráľovstve získate na pracovisku výraznú výhodu. Budete môcť:

  • Preukázať pokročilé znalosti a odbornosť: Zamestnávatelia oceňujú hlboké znalosti a špecializované zručnosti získané v magisterskom programe UK.
  • prispievať k inováciám a riešeniu problémov: Zamestnávatelia ocenia vašu schopnosť kriticky myslieť, analyzovať zložité problémy a vyvíjať inovatívne riešenia.
  • Prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám odvetvia: Získané zručnosti a vedomosti sa budú dať prispôsobiť vyvíjajúcim sa potrebám odvetvia, čo vám zabezpečí dlhodobý kariérny úspech.
  Príklady kariérnych dráh, ktoré prinášajú odmenu

  Tu je niekoľko príkladov uspokojivých kariérnych dráh, ktoré sú dostupné pre absolventov magisterského štúdia vo Veľkej Británii:


  • Podnikanie a manažment
   : Magisterské štúdium v oblasti obchodu a manažmentu vás pripraví na vedúce pozície v rôznych odvetviach vrátane financií, marketingu, ľudských zdrojov a prevádzkového manažmentu.
  • Inžinierstvo: S magisterským titulom v oblasti inžinierstva sa môžete uplatniť v rôznych odvetviach, napríklad v letectve, automobilovom priemysle, stavebníctve a energetike.
  • Informatika: Magisterský titul v oblasti informatiky otvára dvere ku kariére v oblasti vývoja softvéru, dátovej vedy, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie.

  • Zdravotná starostlivosť
   : Magisterské štúdium v oblasti zdravotníctva vás pripraví na špecializované úlohy v medicíne, ošetrovateľstve, farmácii a iných oblastiach zdravotníctva.
  • Vzdelanie: Magisterské tituly v oblasti vzdelávania vás pripravia na pozície učiteľov na rôznych úrovniach, od základných až po vysoké školy.
  Investujte do svojej budúcnosti s magisterským titulom v Spojenom kráľovstve

  Magisterský titul v Spojenom kráľovstve je cennou investíciou do vašej budúcnosti, pretože vám poskytne vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na dosiahnutie vašich kariérnych ambícií. Získaním magisterského titulu v Spojenom kráľovstve si nielen zlepšíte možnosti zamestnania a kariérne vyhliadky, ale vydáte sa aj na cestu osobného a profesionálneho rastu. Využite príležitosť pozdvihnúť svoju kariéru a výrazne ovplyvniť vybranú oblasť.

  Otázky a odpovede: Pokračovanie v magisterskom štúdiu v Spojenom kráľovstve

  1. Koľko rokov trvá magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Aká je typická dĺžka magisterského štúdia v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: Magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve sa zvyčajne končí len za jeden rok, čo z neho robí rýchlu a efektívnu cestu k vyššiemu vzdelaniu.

  1. Oplatí sa magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Oplatí sa investovať do magisterského štúdia v Spojenom kráľovstve?

  Odpoveď: Absolútne, magisterský titul získaný v Spojenom kráľovstve je vysoko cenený a oceňovaný zamestnávateľmi na celom svete. Ponúka špecializované vedomosti, praktické zručnosti a možnosť osobného a profesionálneho rastu.

  1. Prečo je Spojené kráľovstvo najlepšie pre magisterské štúdium?

  Otázka: Prečo je Spojené kráľovstvo ideálnou destináciou na získanie magisterského titulu?

  Odpoveď: Spojené kráľovstvo je známe svojím prvotriednym vzdelávaním, modernými a pre študentov ústretovými systémami a snahou o akademickú excelentnosť. Je to multikultúrne centrum s rozmanitými kurzami a možnosťou zdokonaliť sa v angličtine, vďaka čomu je to najlepšia voľba pre zahraničných študentov.

  1. Môžem po ukončení magisterského štúdia pracovať v Spojenom kráľovstve?

  Otázka: Môžem po ukončení magisterského štúdia v Spojenom kráľovstve pracovať?

  Odpoveď: Áno, Spojené kráľovstvo poskytuje pracovné príležitosti po skončení štúdia, čo umožňuje zahraničným absolventom získať cenné pracovné skúsenosti. Preskúmajte rôzne možnosti víz a kariérne vyhliadky a odštartujte svoju profesionálnu cestu.

  John Rylands Library Manchester UK, Master's degree
   1. Aký je rozdiel medzi titulom MSc a MA v Spojenom kráľovstve?

   Otázka: Môžete vysvetliť rozdiel medzi titulom MSc a MA pri magisterskom štúdiu v Spojenom kráľovstve?

   Odpoveď: Určite! MSc je skratka pre Master of Science, ktorá sa zvyčajne udeľuje v technických a vedeckých odboroch, zatiaľ čo MA je skratka pre Master of Arts, ktorá sa udeľuje v umeleckých a humanitných odboroch. Výber medzi týmito dvoma možnosťami závisí od vašich študijných a profesijných záujmov.

   1. Koľko stojí magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve?

   Otázka: Aké sú náklady spojené s magisterským štúdiom v Spojenom kráľovstve a existujú možnosti finančnej pomoci?

   Odpoveď: Školné sa líši v závislosti od zvoleného študijného odboru. Edu4u vám poradí, aké sú možnosti finančnej podpory vrátane pôžičiek na udržiavanie, pôžičiek na školné a štipendií, vďaka ktorým bude vaše magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve dostupné a prijateľné.

   Edu4u je tu, aby odpovedal na vaše otázky a poskytol vám odborné poradenstvo pri štúdiu magisterského stupňa v Spojenom kráľovstve, čím vám zabezpečí hladkú a užitočnú cestu za vzdelaním.

   Máte nejaké otázky?

   Položte našim študentom angličtiny akúkoľvek otázku a my vám bezplatne pomôžeme a poskytneme informácie hneď, ako to bude možné 🙂

   Alebo použite nasledujúci formulár:

   Komentáre

   Pozrite si rebríček a štatistiky jednej z niekoľkých stoviek anglických univerzít