fbpx
x

Spojte se s Edu4u

Slibujeme, že vás nebudeme spamovat. Sdělte nám prosím své kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat ohledně vaší žádosti.

Udělejte první krok ke své budoucnosti

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Nultý ročník

  Nultý ročník - Základní rok

  Pokud plánujete
  studovat
  ve Velké Británii, ale:

  • jste neudělali závěrečné zkoušky nebo máte slabé výsledky, dovolte si studovat na vysněném kurzu,

  • vaše angličtina není příliš dobrá,

  • se necítíte připraveni začít studovat,

  • nebo nesplňujete základní studijní plán ve vybraném oboru,

  podívejte se na náš nadační rok –

  studium v Anglii bez maturity

  který vám umožní připravit se na zahájení studia na vaší vysněné univerzitě. Do kurzu se může přihlásit každý, kdo má maturitu.

  Nultý ročník (ang.

  foundation year)

  ) je v Anglii studium bez maturity. Pokud jste nesplnili všechny požadavky pro získání bakalářského titulu, mohli byste využít výhody nultý ročník. Pomůže to Musíte získat kvalifikaci nezbytnou pro bakalářské studium, což se projeví i na rozvoji vašich jazykových znalostí.

  Pro koho je nadační rok určen?

  Především

  studium bez maturity ve Velké Británii

  jsou určeny pro zahraniční studenty. Obecně mají problémy s uplatňováním všech kritérií, která se při náboru zohledňují. Obvykle zahrnují:

  • nedostatečné jazykové znalosti,

  • nízké známky z maturitních předmětů, které se zohledňují při přijímacím řízení,

  • rozdíly v programu neumožňují zohlednit kvalifikaci získanou v domovské zemi při přijímacím řízení na zahraniční univerzitě.

  Díky možnosti základního roku si zvýšíte kvalifikaci a budete připraveni na bakalářské studium, i když nesplňujete všechny podmínky pro přijetí.

  Britské univerzity v současné době nabízejí dva typy
  nadační ročníky
  , určené pro:

  • Studenti ze Spojeného království,

  • zahraniční studenti (mezinárodní základní ročník).

  Nabídka pro zahraniční studenty zahrnuje kromě přednášek a výuky v daném oboru také lekce angličtiny, které vám umožní zlepšit si jazykové dovednosti (akademická angličtina).

  Nultý ročník na příkladu Nottinghamské univerzity

  Pro lepší pochopení toho, co je to nultý ročník, si to vysvětlíme na reálném příkladu Nottinghamské univerzity. Tato univerzita nabízí nulové kurzy, aby účastníky co nejlépe připravila na
  provádět

  bakalářské studium

  studium
  v jakémkoli oboru přírodovědecké fakulty (Science). Co znamená nultý ročník
  jak vypadá učení
  ? Je rozdělen do tzv. připravených modulů pro
  studenti začnou studovat na fakultě. Pozitivní dokončení s dobrým výsledkem vede k získání místa pro
  bakalářské studium
  v příštím akademickém roce.

  studium nultého ročníku v knihovněTyto předměty se týkají především biologických, chemických a matematických témat, ale existuje i jazykový modul nebo modul týkající se metod učení.

  • jazykový modul – určený pro zahraniční studenty. Umožní vám zlepšit si angličtinu na vyšší úrovni. Tento předmět se zaměřuje především na čtyři aspekty: čtení, poslech, mluvení a psaní a jeho cílem je získat dovednosti v těchto oblastech. Učí praktickou sebeprezentaci, přípravu na esej a odborné znalosti, akademickou slovní zásobu,

  • a efektivní výukový modul – díky němu si studenti mohou osvojit nejlepší metody spojené s učením, jako je schopnost vyhledávat informace na internetu, schopnost pracovat samostatně i v týmu, osvojovat si informace, efektivně hospodařit s časem, psát eseje, obratně si psát poznámky atd.

  Nultý ročník programu na univerzitě zahrnuje také:

  • přednášky,

  • dílny,

  • laboratorní činnosti,

  • třídy na hřišti,

  • samostudium (sebevzdělávání),

  • e-learning prostřednictvím platformy Moodle.

  Studium v Anglii bez maturity vypadá velmi podobně jako na jiných vysokých školách v České republice. Velká Británie Vědecké moduly se vždy vztahují jak k předmětu studijního oboru, tak k získávání praktických akademických dovedností a výuce angličtiny. Moduly jsou zakončeny zkouškami, jejichž kladné složení zaručuje studentům místo v dalším akademickém roce. Navíc většina tříd v nultém ročníku je prováděné pod dohledem lektorů, kteří vyučují studenty na
  bakalářského studia

  studie
  . To vám dává možnost předem poznat nejen akademické učitele, ale také britský vzdělávací systém, který se od polského výrazně liší.

  Jaké jsou podmínky pro přijetí do nultého ročníku?

  Jak vypadá studium bez maturity v Anglii? Kdo může být přijat a jaké podmínky musí uchazeč splňovat? Určitě byste rádi znali odpovědi na tyto otázky. Nábor vypadá velmi podobně jako v případě bakalářského studia, ale požadavky týkající se maturitních známek jsou mnohem nižší. Pokud máte vysoký průměr, ale vaše známky z předmětů, které se berou v úvahu při náboru do výběrového řízení, jsou vyšší než průměrné známky.
  bakalářské studium .
  nejsou příliš působivé, můžete využít možnosti učit se v nultém ročníku. Podrobné podmínky náboru jsou stanoveny individuálně v závislosti na studijním oboru. Jednou z nich je však vhodné a obratné používání anglického jazyka, potvrzené certifikátem (IELTS úroveň 5,5) nebo známkou z maturitní zkoušky.

  Oxfordshire's Big Picture

  Kolik stojí nultý ročník?

  Studium v nultém ročníku musí být placené, takže lidé, kteří se chtějí přihlásit ke studiu bez maturity v Anglii., jsou povinni platit školné. Obvykle je poplatek stejný jako v běžných případech. co se týče Bakalářské studium. Mnoho univerzit nabízí kombinaci nultého ročníku s bakalářským nebo magisterským studiem ve čtyřletém „balíčku“. V tomto případě mají studenti možnost využít studentskou půjčku pokrývající všechny roky studia, včetně nultého ročníku. Nemusíte se tedy obávat, že byste museli platit školné z vlastní kapsy.

  Má cenu žádat o nultý ročník?

  Pokud jste se nedostali do svého snu na vysokou školu bakalářský titul – zatím není nic ztraceno. Nenechte se odradit a nevzdávejte se svých snů tak snadno! Nultý ročník je velmi zajímavá zkušenost, která vám pomůže připravit se na získání titulu. bakalářský titul na vybrané univerzitě. Studium bez maturity ve Velké Británii vám přinese mnoho výhod. Umožní vám nejen získat znalosti potřebné k zahájení studia prvního stupně, ale bude mít také pozitivní vliv na vaše znalosti anglického jazyka. Výborně vás připraví na učení, zejména pokud pocházíte ze zahraničí a hledáte způsob, jak získat cenné zkušenosti, které později využijete na trhu práce.

  Volba

  studium v Anglii bez maturity

  na zahraniční univerzitě, máte:

  • skutečnou příležitost získat znalosti na vysněné univerzitě, přestože nesplňujete všechny podmínky pro přijetí ke studiu (nezapomeňte však, že je nutné zúčastnit se všech hodin nultého ročníku a složit všechny zkoušky),

  • možnost odstranit případné rozdíly ve vzdělání ve vztahu ke studentům ze Spojeného království,

  • možnost seznámit se s britskou metodikou výuky dlouho před nástupem do příslušného bakalářského studia,

  • možnost seznámit se s univerzitou, způsobem výuky, akademickými učiteli a ostatními studenty ještě před zahájením vybraného studia,

  • lepší znalost angličtiny vám umožní používat jazyk v akademickém a vědeckém prostředí,

  • znalost britské kultury.

  Studium v Anglii bez maturity je pro zahraniční studenty také skvělým způsobem, jak se aklimatizovat v jiném prostředí a zvýšit si sebevědomí. Nultý ročník vám pomůže najít sebe sama na věcné, jazykové a dokonce i psychologické úrovni. Umožní praktickou přípravu na bakalářské studium bez ohledu na zvolený obor a dá tak všem odhodlaným lidem šanci studovat na dobré univerzitě.

  Jaký je mezinárodní nultý rok ve Spojeném království?

  International Year Zero (IY0), známý také jako základní ročník, je přípravný kurz určený pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na vysoké škole.
  bakalářský titul
  ve Spojeném království, ale nemusí splňovat standardní požadavky pro přijetí. Tento komplexní program poskytuje solidní akademické základy, zlepšuje znalost anglického jazyka a seznamuje studenty s britským vzdělávacím systémem a jeho jedinečným vzdělávacím prostředím.

  Hlavní přínosy mezinárodního roku nula


  Mezinárodní nultý ročník nabízí zahraničním studentům řadu výhod, včetně:

  • Zlepšení akademické připravenosti: IY0 vybavuje studenty potřebnými akademickými dovednostmi a znalostmi, aby se jim dařilo ve zvoleném bakalářském programu.
  • Lepší znalost anglického jazyka: Program klade důraz na rozvoj anglického jazyka prostřednictvím přizpůsobených kurzů, které se zaměřují na akademické čtení, psaní, poslech a mluvení.
  • Kulturní adaptace a seznámení s britským školstvím: IY0 pomáhá studentům přizpůsobit se britské kultuře, pochopit očekávání britských univerzit a rozvíjet efektivní strategie učení.
  • Hladký přechod na vysokoškolské studium: Po úspěšném absolvování IY0 studenti získají přímý vstup do vybraného bakalářského studijního programu.
  Clare Bridge, Cambridge

  Požadavky na způsobilost pro mezinárodní nultý ročník

  Aby se uchazeči mohli ucházet o mezinárodní nultý ročník, musí zpravidla mít:

  • Středoškolské vzdělání s maturitou nebo rovnocenné vzdělání z jejich domovské země.
  • Skutečný zájem o vysokoškolské studium ve Spojeném království.
  • Prokázaný závazek ke studijním úspěchům

  Struktura a trvání mezinárodního nultého roku

  Mezinárodní nultý ročník trvá obvykle jeden akademický rok a studenti v něm studují různé předměty související s jejich zvoleným bakalářským oborem. Typický učební plán IY0 může zahrnovat:

  • Základní předměty: Tyto předměty poskytují základ pro základní akademické dovednosti, jako je kritické myšlení, řešení problémů a metodologie výzkumu.
  • Moduly pro jednotlivé předměty: Tyto moduly seznamují studenty s klíčovými pojmy a terminologií vybraného bakalářského programu.
  • Podpora anglického jazyka: Podpora v anglickém jazyce: Specializované hodiny anglického jazyka pomáhají studentům zlepšit jejich plynulost, porozumění a dovednosti psaní.

  Poplatky a stipendia

  Poplatky za mezinárodní nultý ročník se liší v závislosti na instituci a zvoleném programu. Nicméně,
  stipendia
  a
  finanční pomoc
  jsou často k dispozici možnosti podpory pro zahraniční studenty.

  International Year Zero slouží jako cenný odrazový můstek pro zahraniční studenty, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání ve Velké Británii. IY0 poskytuje komplexní akademické základy, zlepšuje znalost anglického jazyka a seznamuje studenty s britským vzdělávacím systémem.Hraje klíčovou roli při zajišťování úspěšného přechodu na vysokoškolské studium.

  Otázky a odpovědi: Nultý ročník (Foundation Year) ve Velké Británii

  Otázka: Co je rok nula (
  Rok založení
  ) ve Velké Británii?

  Nultý ročník, známý také jako Foundation Year, je akademický program, který má studentům pomoci překlenout rozdíl mezi jejich stávající kvalifikací a požadavky na bakalářské studium na britských univerzitách. Je výhodný zejména pro studenty, kteří nesplnili všechny vstupní požadavky kvůli faktorům, jako jsou výsledky zkoušek, jazykové znalosti nebo vzdělání.

  year zero in London, UK

  Otázka: Kdo je
  .
  pro programy nultého roku?

  Programy Year Zero jsou určeny především pro zahraniční studenty, kteří mohou mít problémy se splněním studijních a jazykových požadavků pro přímý vstup do bakalářského studia. Do kurzů nultého ročníku se však mohou zapsat i studenti s maturitou.

  Otázka: Jaké předměty nebo obory jsou zahrnuty v kurzech nultého ročníku?

  Programy pro nultý ročník zahrnují širokou škálu předmětů, včetně matematiky, přírodních věd, rozvoje jazykových dovedností, akademických dovedností a řešení problémů. Cílem těchto kurzů je poskytnout studentům všestranný základ pro zvolený obor.

  Otázka: Jaký přínos má nultý ročník pro studenty?

  Year Zero nabízí několik výhod, včetně možnosti zvýšit si kvalifikaci, zlepšit jazykové znalosti a přizpůsobit se vzdělávacímu systému Spojeného království. Umožňuje také začít s vysokoškolským studiem a seznámit se s akademickými učiteli, univerzitním prostředím a britskou kulturou.

  Otázka: Jaké jsou podmínky pro přijetí do nultého ročníku?

  Podmínky pro přijetí do nultého ročníku jsou obvykle mírnější než podmínky pro přímý vstup do bakalářských programů. Konkrétní kritéria se sice mohou lišit, ale běžnými podmínkami jsou maturita a odpovídající znalost anglického jazyka (obvykle skóre 5,5 nebo ekvivalentní skóre IELTS).

  Otázka: Kolik stojí Year Zero?

  Nultý ročník je obvykle zpoplatněn podobně jako běžné bakalářské studium. Mnoho univerzit nabízí kombinované balíčky, které zahrnují nultý ročník, bakalářské nebo magisterské studium s možností využít studentskou půjčku na pokrytí školného.

  Otázka: Je rok nula
  stojí za zvážení
  ?

  Nultý ročník je cennou možností pro studenty, kteří nesplnili požadavky pro přímý vstup na požadovanou univerzitu. Nabízí možnost připravit se na vysokoškolské studium, zlepšit si jazykové dovednosti a lépe poznat akademické prostředí Spojeného království.

  Máte dotazy?

  Zeptejte se našich studentů angličtiny na cokoliv a my vám zdarma pomůžeme a poskytneme informace, jakmile to bude možné 🙂

  Nebo použijte níže uvedený formulář:

  Komentáře

  Podívejte se na žebříček a statistiky jedné z několika stovek anglických univerzit.