fbpx
x

Połącz się z Edu4u

Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać spamu. Podaj nam swoje dane do kontaktu żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować odnośnie Twojej aplikacji.

Podejmij pierwszy krok w stronę Twojej Przyszłości

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Rok zerowy | Edu4u

  Rok zerowy – Foundation Year

  Jeśli planujesz studia w Wielkiej Brytanii, lecz:

  • nie zdałeś matury lub masz obawy czy słabe wyniki egzaminu pozwolą Ci na naukę na wymarzonym kierunku,

  • Twój angielski nie jest na zbyt dobrym poziomie,

  • nie czujesz się gotowy, by rozpocząć studia,

  • nie spełniasz podstawy programowej w wybranej dziedzinie,

  sprawdź nasz kurs foundation year – studia w Anglii bez matury, które pozwolą Ci w pełni przygotować się na rozpoczęcie nauki na wymarzonym uniwersytecie. Na kurs może się zapisać każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.

  Rok zerowy (ang. foundation year) to studia bez matury w Anglii, z których może skorzystać każdy, kto nie spełnił warunków przyjęcia na studia licencjackie. Pomoże Ci on w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia studiów licencjackich, a także wpłynie na rozwinięcie Twoich zdolności językowych.

  Dla kogo jest przeznaczony kurs foundation year?

  Przede wszystkim studia bez matury w UK dedykowane są studentom zagranicznym. To właśnie oni mają na ogół problemy z realizacją wszystkich kryteriów branych pod uwagę podczas procesu rekrutacji. Najczęściej należą do nich:

  • niewystarczające zdolności językowe,

  • niskie oceny z przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas procesu rekrutacji,

  • różnice w programie, które nie pozwalają na uwzględnienie zdobytych kwalifikacji w kraju ojczystym w trybie rekrutacyjnym zagranicznej uczelni.

  Korzystając z kursu foundation year, podniesiesz swoje kwalifikacje i umiejętnie przygotujesz się do studiów licencjackich, nawet jeśli nie spełniasz wszystkich warunków rekrutacyjnych.

  Obecnie uniwersytety brytyjskie oferują dwa typy foundation year, przeznaczone dla:

  • studentów z Wielkiej Brytanii,

  • studentów z zagranicy (international foundation year).

  Oferta dla studentów zagranicznych, oprócz wykładów i zajęć z danego kierunku, obejmuje również lekcje języka angielskiego pozwalające na podniesienie umiejętności językowych (academic english).

  Rok zerowy na przykładzie University of Nottingham

  Aby jeszcze lepiej pojąć, na czym polega rok zerowy, wyjaśnimy to na realnym przykładzie University of Nottingham. Uczelnia ta oferuje kursy zerowe, których celem jest jak najlepsze przygotowanie uczestników do podjęcia studiów licencjackich na dowolnym kierunku wydziału nauki (Science). Jak wygląda nauka na roku zerowym? Jest ona podzielona na tzw. moduły, które przygotowują studentów do rozpoczęcia nauki na wydziale. Ich pozytywne ukończenie z dobrym wynikiem skutkuje otrzymaniem miejsca na studia licencjackie w następnym roku akademickim.

  Studiowanie Roku Zerowego - biblioteka

  Zajęcia te poruszają przede wszystkim zagadnienia biologiczne, chemiczne i matematyczne, jednak nie brak również modułu językowego czy związanego z metodami uczenia się.

  • moduł językowy – dedykowany studentom zagranicznym. Pozwala na doskonalenie języka angielskiego na wyższym poziomie. Przedmiot ten koncentruje się głównie na czterech aspektach: czytaniu, słuchaniu, mówieniu oraz pisaniu, i służy zdobywaniu umiejętności z tych obszarów. Uczy praktycznej autoprezentacji, a także przygotowywania esejów oraz poznania specjalistycznego, akademickiego słownictwa kierunkowego,

  • moduł efektywnego uczenia się – dzięki niemu uczniowie mogą poznać najlepsze metody związane z nauką, takie jak: umiejętność researchu w Internecie, zdolność pracy samodzielnej i zespołowej, przyswajanie informacji, efektywne zarządzanie czasem, pisanie prac, umiejętne tworzenie notatek itd.

  Program kursu zerowego na uniwersytecie to także:

  • wykłady,

  • seminaria,

  • zajęcia w laboratorium,

  • zajęcia w terenie,

  • samodzielna nauka (samokształcenie),

  • e-learning przez platformę Moodle.

  Studia w Anglii bez matury bardzo podobnie wyglądają na pozostałych uczelniach w Wielkiej Brytanii. Moduły naukowe zawsze związane są zarówno z tematem kierunku, jak i pozyskiwaniem praktycznych umiejętności akademickich oraz nauką języka angielskiego. Kończą się one egzaminami, a ich pozytywne zaliczenie gwarantuje miejsce dla studentów na przyszły rok akademicki. Do tego większość zajęć na roku zerowym prowadzona jest pod okiem wykładowców uczących studentów na studiach licencjackich. To daje Ci możliwość wcześniejszego poznania nie tylko nauczycieli akademickich, ale również brytyjskiego systemu nauczania, który znacząco różni się od polskiego.

  Jakie są warunki przyjęcia na rok zerowy?

  Jak wygląda rekrutacja na studia bez matury w Anglii? Kto może zostać przyjęty i jakie musi spełnić warunki kandydat? Z pewnością chciałbyś poznać odpowiedzi na te pytania. Otóż rekrutacja wygląda bardzo podobnie jak ta na studia licencjackie, jednak wymagania związane z ocenami maturalnymi są znacznie mniejsze. Jeżeli masz wysoką średnią, ale Twoje oceny z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji na studia licencjackie są niezbyt imponujące, możesz skorzystać z nauki na roku zerowym. Szczegółowe warunki rekrutacyjne są określane indywidualnie, w zależności od wybranego kierunku, jednak jednym z nich jest odpowiednie i umiejętne posługiwanie się językiem angielskim, potwierdzone certyfikatem (IELTS na poziomie 5.5) lub oceną z egzaminu maturalnego.

  Oxfordshires studia w UK

  Ile kosztuje rok zerowy?

  Nauka na roku zerowym jest nauką płatną, dlatego osoby, które chcą aplikować na studia bez matury w anglii, muszą liczyć się z uiszczeniem czesnego. Zazwyczaj opłata jest taka sama jak w przypadku normalnych studiów licencjackich. Wiele uczelni proponuje połączenie roku zerowego ze studiami licencjackimi bądź magisterskimi w czteroletni „pakiet”. W takim przypadku studenci mają możliwość skorzystania z kredytu studenckiego obejmującego wszystkie lata nauki, w tym także rok zerowy. Nie musisz więc martwić się pokrywaniem czesnego z własnej kieszeni.

   

  Czy warto aplikować na rok zerowy?

  Jeżeli nie dostałeś się na wymarzone studia licencjackie – jeszcze nic straconego. Nie zniechęcaj się i nie rezygnuj tak łatwo ze swoich marzeń! Rok zerowy to bardzo ciekawe doświadczenie, które pomoże Ci w przygotowaniu się na kształcenie licencjackie na wybranej uczelni. Studia bez matury w UK przyniosą Ci wiele korzyści. Nie tylko pozwolą uzyskać wiedzę niezbędną do podjęcia nauki I stopnia, ale również korzystnie wpłyną na znajomość Twojego języka angielskiego. Świetnie przygotują Cię do nauki, szczególnie jeśli jesteś z zagranicy i szukasz sposobu na zdobywanie cennych doświadczeń, które wykorzystasz później na rynku pracy.

  Wybierając studia w Anglii bez matury na zagranicznym uniwersytecie, masz:

  • realną możliwość zdobywania wiedzy na wymarzonej uczelni, mimo niespełnienia wszystkich warunków rekrutacji na studia (należy jednak pamiętać, że konieczne jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach roku zerowego oraz pozytywne zdanie wszystkich egzaminów),

  • sposobność na zniwelowanie potencjalnych różnic edukacyjnych w stosunku do uczniów z UK,

  • możliwość zaznajomienia się z brytyjską metodyką nauczania, na długo przed przystąpieniem do właściwych studiów licencjackich,

  • możliwość poznania uniwersytetu, sposobu kształcenia, nauczycieli akademickich oraz innych uczniów przed przystąpieniem do wybranych studiów,

  • lepszą znajomość języka angielskiego, która pozwoli Ci na umiejętne wykorzystywanie języka w środowisku akademickim i naukowym,

  • oswojenie z brytyjską kulturą.

  Studia w Anglii bez matury dla uczniów zagranicznych to również doskonały sposób na zaaklimatyzowanie się w innym środowisku oraz podniesienie poczucia własnej wartości. Rok zerowy pomoże Ci odnaleźć się na płaszczyźnie merytorycznej, językowej, a nawet psychologicznej. Pozwoli na praktyczne przygotowanie się na studia na poziomie licencjackim, niezależnie od wybranego kierunku, dając szansę wszystkim zdeterminowanym osobom na naukę na dobrej uczelni.

  Q&A: Rok Zerowy (Foundation Year) na studiach UK

  Q: Czym jest rok zerowy (foundation year) w Wielkiej Brytanii?

  Rok Zerowy, znany również jako Foundation Year, to program akademicki mający na celu pomóc studentom wypełnić lukę między ich obecnymi kwalifikacjami a wymogami studiów licencjackich na brytyjskich uniwersytetach. Jest to szczególnie korzystne dla studentów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań wstępnych ze względu na takie czynniki, jak wyniki egzaminów, znajomość języka lub wykształcenie.

  Rok Zerowy w UKQ: Kto może aplikować na Rok Zerowy w UK?

  Programy Roku Zero są przeznaczone przede wszystkim dla studentów zagranicznych, którzy mogą mieć trudności ze spełnieniem wymagań akademickich i językowych niezbędnych do bezpośredniego rozpoczęcia studiów licencjackich. Na kursy roku zerowego mogą jednak zapisać się także uczniowie posiadający dyplom ukończenia szkoły średniej.

  Q: Jakie przedmioty lub dyscypliny są omawiane na kursach Roku Zero?

  Programy Roku Zero obejmują szeroki zakres przedmiotów, w tym matematykę, nauki ścisłe, rozwój językowy, umiejętności akademickie i rozwiązywanie problemów. Celem tych kursów jest zapewnienie studentom wszechstronnych podstaw dla wybranego przez nich kierunku studiów.

  Q: Jakie korzyści daje Rok Zerowy?

  Rok Zero oferuje szereg korzyści, w tym możliwość podniesienia kwalifikacji, doskonalenia umiejętności językowych i dostosowania się do brytyjskiego systemu edukacyjnego. Zapewnia także dobry start na studiach licencjackich, umożliwiając studentom zapoznanie się z nauczycielami akademickimi, środowiskiem uniwersyteckim i kulturą brytyjską.

  Q: Jakie są warunki przyjęcia na Rok Zero?

  Warunki przyjęcia na rok zerowy są zazwyczaj łagodniejsze niż w przypadku bezpośredniego przyjęcia na studia licencjackie. Chociaż szczegółowe kryteria mogą się różnić, powszechnym warunkiem wstępnym jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej i wykazanie odpowiedniej znajomości języka angielskiego (zwykle z wynikiem IELTS 5,5 lub równoważnym).

  Q: Ile kosztuje Rok Zero?

  W programach roku zerowego obowiązują zazwyczaj czesne podobne do opłat za zwykłe studia licencjackie. Wiele uniwersytetów oferuje łączone pakiety obejmujące rok zerowy, studia licencjackie lub magisterskie z możliwością wykorzystania kredytu studenckiego na pokrycie czesnego.

  Q: Czy warto zacząć studia od Roku Zerowego?

  Rok zerowy to cenna opcja dla studentów, którzy nie spełnili wymagań umożliwiających bezpośredni dostęp do wybranej uczelni. Daje szansę przygotowania się do studiów licencjackich, doskonalenia umiejętności językowych i lepszego zrozumienia brytyjskiego środowiska akademickiego.

  Masz pytania?

  Zadaj naszym studentom z Anglii dowolne pytanie, a udzielimy Ci bezpłatnej pomocy jak i informacji najszybciej jak tylko będziemy mogli 🙂

  lub użyj formularza poniżej:

  Komentarze

  Zobacz ranking i statystyki jednego z kilkuset uniwersytetów w Anglii