fbpx
x

Свържете се с Edu4u

Обещаваме да не ви изпращаме спам. Споделете вашата информация за контакт, за да можем да се свържем с вас относно вашата кандидатура.

Направете първата крачка към вашето бъдеще

  Expert Advice. Successful Outcomes.

  Магистратура Великобритания

  Магистърска степен

  Получаването на магистърска степен в Обединеното кралство е:

  Само 1 година обучение,

  Гарантира образование по световни академични стандарти,

  Приятелски настроена и модерна учебна система,

  Високо ниво на образование,

  Партньорски отношения на доверие с преподавателите,

  Индивидуален и приятелски подход към ученика,

  Фокусирайте се върху практиката.

  Магистърската степен е високо ценена от работодателите и затова много хора решават да продължат образованието си след дипломирането си. Магистърска степен в Обединеното кралство си струва да се обмисли – той е с продължителност само 1 година и благодарение на него имате възможност не само да подобрите английския си език, но и да придобиете знания и практически умения, полезни на пазара на труда, което невинаги се предлага от полските университети.

  Магистратура във Великобритания накратко


  Магистърски програми (

  следдипломна квалификация

  )
  в университетите във Великобритания се различават в много отношения от обучението в Полша. По-долу представяме най-важната информация за него.

  По-кратка продължителност на магистърското обучение

  Следдипломното обучение в Обединеното кралство в повечето случаи продължава само 1 година, рядко 2 години.

  Фокус върху придобиването на практически знания


  Учебната програма обикновено включва само

  няколко предмета
  , обаче, тя изисква задълбочено проучване на темата, както от теоретична, така и от практическа гледна точка. Във Великобритания обучението има за цел да подготви възпитаниците преди всичко за професионална работа, поради което занятията не са само за предаване на теоретични знания. Занятията се провеждат в малки групи, като индивидуалната работа също е от решаващо значение.

  Съществуват два вида магистърски програми

  В много
  университети в Обединеното кралство
  студентите могат да избират между два вида следдипломна квалификация
  курсове
  :


  • преподаван курс

   – това са стандартни магистърски курсове и учебната програма се основава главно на лекции; получаването на магистърска степен изисква завършване на курс и написване на магистърска теза (вж:

   в Обединеното кралство дипломните работи не се защитават

   , а самата дипломна работа обикновено е дълга 20-30 страници);

  • изследователски курс

   – изследователски курсове, които много често се съчетават с докторантура.

  Присъждане на магистърска степен във Великобритания

  В Обединеното кралство има няколко степени на следдипломна квалификация, които зависят главно от областта на обучение.

  След обучение в рамките на преподавания курс ще получите:


  • MA

   – Магистърска степен по изкуствата – присъжда се в областта на изкуствата и хуманитарните науки,

  • Магистърска степен

   – Магистърска степен – се предава в строго определени направления.


  След проучване на курса,

  можете да получите например титлата MSc by Research.

  Магистратура във Великобритания - избор на университет и област на обучение

  Магистърски програми се предлагат в почти всички
  британските университети
  , но всеки университет предлага малко по-различни курсове за избор. Обикновено броят на курсовете за следдипломна квалификация е много по-малък от този на курсовете за бакалавърска квалификация. Струва си да обърнете внимание на това при избора на университет, защото не всички имат магистърски програми в избраната област.

  Самият избор на специалността също се подчинява на определени правила – обикновено тя трябва да е тясно свързана със специалността, завършена по време на първия етап на обучение. Не е задължително обаче специалността да е същата, а само свързана с нея. Например хората с бакалавърска степен по история могат да продължат обучението си в магистърска програма по политически науки в Обединеното кралство. Информация в това отношение може да бъде намерена директно на уебсайта на даден университет в описанието на изискванията за набиране на кандидати за дадена специалност.

  Колко струва магистърска степен в Обединеното кралство?


  Такси за обучение
  за следдипломно обучение варират средно в размер на няколко хиляди паунда за цяла година обучение, като размерът им зависи основно от областта на обучение. Много университети ви позволяват да плащате на вноски.  Стипендии

  и

  студентски заеми

  са на разположение на студентите от страните от Европейския съюз, като в случай на магистърско обучение размерът на заемите може да достигне до 10 609 GBP.

  Как изглежда кандидатстването за обучение?

  защо Англия е най-доброто място за придобиване на магистърска степенКандидатури за следдипломно обучение не се приемат чрез
  системата UCAS
  както при бакалавърското обучение. Те трябва да бъдат подадени директно в съответния университет, като това е възможно онлайн – подробна информация за изискванията и документите можете да намерите на уебсайта на съответния университет.

  В много университети процесът на кандидатстване отнема няколко месеца или дори цяла година. Поради ограничения брой места обаче е по-добре да подадете документи възможно най-рано.

  Най-важните документи за кандидатстване включват:


  • формуляри, предоставени от университета
   – те трябва да бъдат внимателно попълнени на английски език,

  • езиков сертификат
   – най-популярният е

   IELTS,

  • Лична декларация – това е мотивационно писмо. Кандидатът трябва да обоснове защо кандидатства за избраната област на обучение, какъв опит, умения и знания притежава, които ще му бъдат полезни по време на обучението, и как осъществяването на това обучение може да повлияе на бъдещата му кариера,
  • препис от дипломата за средно образование – можете да го получите в деканата на вашия университет,
  • диплома (преведена от заклет преводач),
  • две препоръки – обикновено от преподавател/лектор от бакалавърската степен, понякога може да бъде и от работодател.

  За някои специалности е необходимо да се представи портфолио – обикновено това се изисква за специалностите, свързани с изкуство. Също така е популярно – Work Sample – в този случай трябва да предоставите произведения, написани по време на бакалавърското ви обучение, например есета или статии, преведени на английски език.

  Какви са изискванията за прием в магистърска степен?

  Както и при бакалавърското обучение, изискванията за следдипломно обучение варират в зависимост от университета и избрания курс. В процеса на квалификация обаче се вземат предвид само оценките отбакалавърското обучение – резултатите от матурата нямат никакво значение.

  По правило университетите изискват средна крайна оценка за бакалавърска степен от 4,5 или 5. Често се взема предвид не само оценката от дипломата, но и оценките по отделни предмети, получени в хода на обучението.

  Забележка – за някои специалности, предимно свързани с математика и икономика, някои университети изискват полагане на теста GRE – това е математически и езиков тест.

  Кандидатите от Обединеното кралство трябва също така да демонстрират достатъчни познания по английски език. В повечето случаи е достатъчно да са положили изпита IELTS на ниво 6,5 или по-високо, но има някои курсове, при които се изисква ниво 7,5.

  Кариерно развитие и по-добра пригодност за заетост с магистърска степен в Обединеното кралство

  Инвестирането в магистърска степен в Обединеното кралство е стратегическо решение, което не само разширява знанията и опита ви, но и издига кариерните ви перспективи до нови висоти. Работодателите в цял свят признават ценността на магистърската степен в Обединеното кралство, тъй като тя означава ангажимент за напреднало обучение, специализирани умения и страст към избраната област.

  Отключване на врати към глобални възможности за кариера

  Магистърската степен в Обединеното кралство отваря врати към множество възможности за кариера в различни индустрии и сектори. Той ви дава специализирани знания и практически умения, които са много търсени от работодателите, и ви прави по-конкурентен и желан кандидат на световния пазар на труда. С магистърска степен в Обединеното кралство можете да:

  • Разширете възможностите си за професионална реализация: Получете достъп до по-широк спектър от възможности за работа, включително позиции на високо ниво и специализирани длъжности във вашата област.
  • Увеличете потенциала си за печалба: Постигнете по-високи заплати и се радвайте на по-добри перспективи за кариера, което води до финансова стабилност и растеж.
  • Подобрете глобалната си мобилност: Потърсете възможности за кариера в различни страни и разширете професионалната си мрежа в международен мащаб.
  St Paul’s Cathedral London
  Спечелване на конкурентно предимство на работното място

  С магистърска степен от Обединеното кралство получавате значително предимство на работното място. Ще можете да:

  • Демонстриране на разширени знания и опит: Работодателите ценят задълбочените знания и специализираните умения, придобити в магистърска програма в Обединеното кралство.
  • Да допринасяте за иновации и решаване на проблеми: Способността ви да мислите критично, да анализирате сложни проблеми и да разработвате иновативни решения ще бъде високо оценена от работодателите.
  • Приспособяване към променящите се изисквания на индустрията: Уменията и знанията, които ще придобиете, ще могат да се адаптират към променящите се нужди на вашия отрасъл, което ще ви гарантира успех в кариерата в дългосрочен план.
  Примери за възнаграждаващи кариерни пътеки

  Ето няколко примера за възнаграждаващи кариери, които са достъпни за завършилите магистърска степен в Обединеното кралство:


  • Бизнес и мениджмънт
   : Магистърските степени по бизнес и мениджмънт ви подготвят за ръководни длъжности в различни отрасли, включително финанси, маркетинг, човешки ресурси и оперативен мениджмънт.
  • Инженеринг: С магистърска степен по инженерство можете да се реализирате в различни сектори, като например аерокосмическия, автомобилния, строителния и енергийния.
  • Компютърни науки: Магистърската степен по компютърни науки отваря врати за кариера в областта на разработването на софтуер, науката за данните, киберсигурността и изкуствения интелект.

  • Здравеопазване
   : Магистърските степени в областта на здравеопазването ви подготвят за специализирани длъжности в медицината, медицинските сестри, фармацията и други области на здравеопазването.
  • Образование: Магистърската степен по педагогика ви дава възможност да работите като учители на различни нива – от началното до висшето образование.
  Инвестирайте в бъдещето си с магистърска степен в Обединеното кралство

  Магистърската степен в Обединеното кралство е ценна инвестиция в бъдещето ви, тъй като ви предоставя необходимите знания, умения и опит за постигане на професионалните ви амбиции. С придобиването на магистърска степен в Обединеното кралство не само ще подобрите пригодността си за заетост и перспективите си за кариера, но и ще се отправите на пътешествие за личностно и професионално израстване. Възползвайте се от възможността да издигнете кариерата си и да окажете значително влияние в избраната от вас област.

  Въпроси и отговори: Завършване на магистърска степен в Обединеното кралство

  1. Колко години трае магистърската степен в Обединеното кралство?

  В: Каква е обичайната продължителност на магистърската степен в Обединеното кралство?

  О: Магистърските програми в Обединеното кралство обикновено се завършват само за една година, което ги прави бърз и ефективен път към висше образование.

  1. Заслужава ли си магистърската степен в Обединеното кралство?

  В: Струва ли си да инвестирате в магистърска степен в Обединеното кралство?

  О: Абсолютно, магистърската степен в Обединеното кралство е високо ценена от работодателите в цял свят. Тя предлага специализирани знания, практически умения и възможност за личностно и професионално израстване.

  1. Защо Обединеното кралство е най-доброто място за магистърска степен?

  В: Какво прави Обединеното кралство идеална дестинация за придобиване на магистърска степен?

  О: Обединеното кралство е известно с образованието си на световно ниво, модерните и удобни за студентите системи и ангажимента за високи академични постижения. Това е мултикултурен център с разнообразни курсове и възможност да подобрите уменията си по английски език, което го прави предпочитан за чуждестранни студенти.

  1. Мога ли да работя в Обединеното кралство след завършване на магистърската си степен?

  Въпрос: Мога ли да работя там, след като завърша магистърската си степен в Обединеното кралство?

  О: Да, Обединеното кралство предлага възможности за работа след завършване на обучението, което позволява на чуждестранните висшисти да придобият ценен професионален опит. Разгледайте различни възможности за виза и кариерни перспективи, за да започнете професионалното си пътуване.

  John Rylands Library Manchester UK, Master's degree
   1. Каква е разликата между магистърска и магистърска степен в Обединеното кралство?

   Въпрос: Можете ли да обясните разликата между MSc и MA при придобиване на магистърска степен в Обединеното кралство?

   О: Разбира се! MSc е съкращение от Master of Science (магистър на науките), което обикновено се присъжда в технически и научни области, а MA е съкращение от Master of Arts (магистър на изкуствата), което се присъжда в областта на изкуствата и хуманитарните науки. Изборът между двете зависи от вашите академични и професионални интереси.

   1. Колко струва магистърската степен в Обединеното кралство?

   В: Какви са разходите, свързани с магистърска степен в Обединеното кралство, и има ли възможности за финансова помощ?

   О: Таксите за обучение варират в зависимост от избраната от вас специалност. Edu4u може да ви насочи към възможностите за финансова подкрепа, включително заеми за издръжка, заеми за таксата за обучение и стипендии, които могат да направят магистърската ви степен в Обединеното кралство достъпна и приемлива.

   Edu4u е тук, за да отговори на вашите въпроси и да ви даде експертни насоки за придобиване на магистърска степен в Обединеното кралство, като ви осигури гладко и ползотворно образователно пътуване.

   Имате ли въпроси?

   Задайте въпрос на нашите ученици по английски език и ние ще ви помогнем безплатно, както и ще ви предоставим информация веднага щом можем 🙂

   Или използвайте формуляра по-долу:

   Коментари

   Вижте класацията и статистиката на един от няколкостотинте университета в Англия